Business model generation

Business Model Generation podrazumeva praktične inovativne tehnike, koje se danas koriste od strane vodećih konsultanata i kompanija širom sveta, uključujući 3M, Ericsson, Capgemini, Deloitte, i druge. Dizajnirana za one koji stupaju u akciju, ova knjiga će pomoći onima koji su spremni da se otrgnu zastarelim razmišljanjima i usvoje nove modele stvaranja vrednosti: za konsultante, preduzetnike, menadžere i lidere svih organizacija i kompanija. Ukoliko ste spremni da promenite pravila igre – onda vi pripradate “the business model generation!”

Kategorija: