“Nije moj dan”

Svako od nas je sigurno imao onaj dan na poslu kad mu se baš nije radilo. Kada ostvarivanje ciljeva stavimo na drugo mesto, jednostavno nije naš dan za posao. Obaveze koje smo zadali sebi za taj dan, pomeramo za neki drugi ili nam treba daleko više vremena za njihovo izvršenje. I to je u redu, sve dok se ne dešava prečesto. 

 

Ciljevi i kako do njihovog ostvarenja

Da li imate ciljeve, pitaju vas tata, mama, prijatelj, supružnik, kolega, …? Kakvo je to glupo pitanje, naravno da ih imam, kažete vi! A, da li ste ih ostvarili, NE? A zašto niste?

Cijevi

Veliki broj ljudi ne ostvaruje ciljeve zato što su to, u većini slučajeva, pusti snovi i puste želje a ne precizno zacrtani ciljevi. Evo kako možete da stignete do svojih ciljeva i uživate u njihovom ostvarenju.

Aktivno slušanje

U današnje vreme, kada nam pažnju ometa toliko različitih spoljašnjih i unutrašnjih izvora, dešava se da čak i kada nam je veoma važno ono što slušamo, pola čujemo dok istovremeno razmišljamo o ko zna čemu. Aktivno slušanje pomaže nam da se aktivnije uključimo u sadržaj koji slušamo, bilo da je u pitanju muzika, razgovor, predavanje ili film. Kao i u mnogim drugim veštinama, i ovde je vežba od suštinskog značaja.

“Svaka dobra konverzacija počinje dobrim slušanjem”